• KODAK 3.0kW Solar Hybrid Inverter

  R15,076.01

 • KODAK 3.6kW Solar Hybrid Inverter

 • KODAK 3kW 24V Solar Off-Grid-plus Inverter with UPS

  R11,893.59

 • KODAK 4.6kW Solar Hybrid Inverter

 • KODAK 5KW 48V Solar Off-Grid-PLUS(king) Inverter with UPS

  R13,968.34

 • KODAK Solar Off-Grid Inverter 10kW 48V

  R26,135.00

 • KODAK Solar Off-Grid Inverter 5.6kW 48V

  R18,396.86

 • KODAK Solar Off-Grid Inverter MAX 7.2kW 48V

  R19,941.00

 • KODAK Solar Off-Grid Inverter VMIII 3kW 24V

  R10,523.31

 • KODAK Solar Off-Grid Inverter VMIII 5kW 48V

  R10,488.00

 • KODAK Solar Off-Grid-X Inverter MKSII 5kW 48V

Filter by price